Skab


Skab er en mide som lever i og på huden hos det afficerede dyr. Smitte sker hyppigst ved direkte kontakt, da miderne kun har ringe overlevelsestid i miljøet. Skab giver en meget intens kløe og kraftige skæl- og sårdannelse.
Behandlingen er med et skabsmiddel, der er forskellige præparater, hvilken der anvendes, kommer an på hvor voldsomt dyret er angrebet. Sekundære bakterieinfektioner behandles med antibiotika.