Skab


Skab er en mide som lever i og på huden. Smitte sker hyppigst ved direkte kontakt, da miderne kun har ringe overlevelsestid i miljøet.

Skab giver en meget intens kløe og kraftige skæl- og sårdannelse.

Behandlingen sker med ét af flere skabsmidler. Hvilket præparat der anvendes afhænger af hvor voldsomt dyret er angrebet.

Sekundære bakterieinfektioner behandles med antibiotika.