Kæledyr og rejser

Skal dit kæledyr
med på rejsen
- eller i pension?

Når dit kæledyr skal i pension


De fleste pensioner kræver, for at lukke jeres hund eller kat ind, at den er vaccineret. Dette er for at reducere risikoen for at sygdomme spredes blandt dyrene i pension.

For at sikre jeres kæledyr bedst anbefaler vi, at vaccinationen foretages mindst 14 dage før de skal passes. I de 14 dage oparbejder dyret et immunsvar mod vaccinen, således at det er godt beskyttet ved udsættelse for sygdom. En vaccination kort tid før pasning vil ikke give optimal beskyttelse, men altid være "bedre end ingenting".

Er kæledyret aldrig blevet vaccineret, bør man for at optimere immunsvaret give 2 vaccinationer med en måneds mellemrum, således at første vaccination foretages 6 uger før pensionsophold.

Hvis du tager dit kæledyret med på rejsen


Skal kæledyret med på rejsen, er der flere ting du skal være opmærksom på:

 • Kæledyret skal være Rabies vaccineret, have et gyldigt EU-pas og være chipmærket. 
 • Reglerne vedrørende rejse til udlandet varierer fra land til land.
  Du kan finde de gældende regler for hvert enklet land på fødevarestyrelsens hjemmeside (se link i højre side).  

Kan mit dyr blive angrebet af en eksotisk sygdom i udlandet?


I udlandet findes flere forskellige sygdomme, som kan smitte kæledyrene.

Rabies (hundegalskab)

 • Rabies er en virussygdom, der rammer dyr og mennesker. Virus smitter via bid. Virussen giver en akut hjernehindebetændelse. Symptomerne er typisk aggressivt adfærd, hvilket gør at dyret angriber andre dyr og mennesker og derved spreder smitten.
 • Alle dyr, der rejser udenlands skal være rabiesvaccineret. Der er forskellige krav i de forskellige lande til, hvor længe før afrejsen vaccinationen skal være foretaget. Rabiesvaccination er også et krav for at komme ind i Danmark igen.

Leishmaniose

 • Leishmaniose er en smitsom sygdom, der forårsages af en encellet parasit. Smitten sker via en mellemvært - sandfluen, som overfører parasitten når den suger blod.
 • Sygdommen er almindeligt forekommende hvor sandfluen lever, nemlig i tropiske og subtropiske lande, specielt i kystområder i middelhavslandene (Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Frankrig).
 • Symptomerne starter med en hudinfektion med dannelse af knuder og hårtab. Senere ses kronisk nyresvigt og næseblod, blodmangel, ledbetændelse samt diarré og oppustet bug. Sygdommen kan være dødelig, og symptomerne kan udvikle sig lang tid efter hjemkomst fra rejsen.
 • For at undgå smitte er der flere forskellige muligheder, der tilsammen reducerer risikoen betragteligt.
 • Vaccination med Canileish giver en aktiv immunisering, der reducerer risikoen for udvikling af en aktiv infektion og klinisk sygdom efter kontakt med parasitten Leshmania infantum.
 • Undgå højrisikoområder (middelhavslande ved kysten).
 • Bekæmp og reducér kontakten med sandfluer:
 1. Brug insektforebyggende midler direkte på hunden samt i miljøet.
 2. Sandfluerne er aktive om natten, så hold kæledyr inden døre fra en time før solnedgang til en time efter solopgang.

Hjerteorm

 • Der er flere slags hjerte- og lungeorm, der kan angribe både hunde og katte – dog oftest hunde. De hjerteorm, vi har herhjemme (Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) og Rævens lungeorm (Crenosoma vulpis)), har snegle som mellemvært. Der findes også en anden slags hjerteorm (Dirofilaria immitis) i mange lande, bl.a. i Sydeuropa og USA. Dirofilaria overføres af myg ved stik, og vandrer gennem hundens væv til de invaderer lungearterien og evt. hjertet, hvor de kan forårsage svaghed, hoste, vægttab og evt. hjertesygdom og død.
 • Symptomerne opstår langsomt, over måneder eller år, afhængig af hvor massiv infektionen er.
 • Behandling kan være vanskelig og er ikke uden risiko, så forebyggelse er meget væsentlig. Dette gælder både for vor hjemlige hjerteorm (fransk hjerteorm) og den udenlandske variant.
 • Diagnosen kan stilles ved blodprøver når det gælder den udenlandske hjerteorm (Dirofilaria), og ved afføringsprøver nå det gælder de hjemlige arter (Angiostrongylus og Crenosoma).

For at undgå denne smitte er der flere forskellige muligheder, der tilsammen reducerer risikoen betragteligt;

 1. Undgå myggeplagede områder.
 2. Brug forebyggende midler. Der kan bruges både myggemidler og ormemidler som forebyggelse. Start behandlingen i god tid før afrejse og fortsæt til efter hjemkomsten.
 3. Hvis dit dyr kan have været udsat for smitte, uden at den har været i forebyggende behandling, så bed din dyrlæge om at udføre en test for at udelukke en evt. infektion.

Babesiose, Ehrlichiose, og Hepatozoonose

 • Gruppen af flåtbårne sygdomme, der foresages af encellede parasitter og overføres af forskellige flåt-arter. Det er alvorlige infektionssygdomme, som giver forskellige symptomer der i yderste konsekvens kan være dødelige.

For at undgå denne smitte er der flere forskellige muligheder, der tilsammen reducerer risikoen betragteligt:

 1. Det er vigtigt at forebygge flåtangreb under enhver rejse til udlandet.
 2. Rådfør dig med os om korrekt forebyggelse af flåtangreb under rejsen.
 3. Undgå stærkt flåtinficerede områder.
 4. Undersøg dyret dagligt og fjern eventuelle flåter med en medbragt flåtfjerner som fås hos dyrlægerne Univet.

Efter rejsen

Hvis dit dyr udviser symptomer på sygdom, bør du altid fortælle din dyrlæge, at dyret har været ude at rejse, så han/hun kan tage de eksotiske sygdomme med i sine overvejelser.