Allergi


Allergi er en overfølsomhedsreaktion fra kroppens immunforsvar mod forskellige substanser, der ikke er skadelige og normalt ikke bør give en reaktion. Der findes overordnet tre typer af allergi;

 • Fødevareallergi
 • Kontaktallergi
 • Atopi.

Mens kontaktallergi er relativt sjælden, ses fødevareallergi og atopi ofte, med atopien som den mest almindelige. Yderligere ses der ofte kombinationer, således patienter både er ramt af fødevareallergi og atopi.

Symptomerne på allergi hos kæledyr kan vise sig som allergisk eksem på huden (Hund, kat og hest), samt som en allergisk luftvejslidelse (kat og hest, sjældent hos hund).

Diagnosticering

Da huden har begrænsede måder at reagere på, vil flere hudsygdomme se ens ud. Dette gør at diagnosen allergi og allergisk dermatitis først kan stilles, når man har udelukket andre årsager til kløe (lopper og andre parasitter, infektion med bakterier eller svampe samt fødemiddelreaktion).

Udredningen af en patient kan derfor bero på flere forskellige undersøgelser for at udelukke eller bekræfte mulige diagnoser. Når fokus er rettet på allergi er der mulighed for flere forskellige behandlingsmetoder, ofte i kombination.

Reducér kontakt med de allergene substanser

 • Ved at reducere kontakt til de udløsende substanser, mindskes eller fjernes symptomerne for dyret. Der kan for eksempel være tale om lopper eller nogle typer pollen.

Hyposensibilisering eller allergenspecifik immunoterapi

 • En behandlingsform, hvor kæledyret får indsprøjtninger af en opløsning af et eller flere substanser, som en allergitest har vist at dyret reagerer allergisk over for. Derved vænner man kroppen til at komme i kontakt med substansen, der udløser allergi, uden at det resulterer i kraftig reaktion.
 • Ved hyposensibilisering er det selve allergiens mekanismer man påvirker, i modsætning til symptombehandlingen, (kortikosteroider, antihistaminer og ciclosporin) hvor det er symptomerne man dæmper. Målet med hyposensibiliseringen, er at kæledyret respons overfor substanserne der udløser allergi bliver minimal, og symptomerne derved kommer ned på acceptabelt.
 • Hyposensibilisering anses for at være en livslang behandling. De fleste patienter (60-80%) reagerer godt på indsprøjtningerne. Effekten kan variere fra lindring af symptomerne hvor patienten stadig kræver støttende behandling til fuld symptomfrihed. Det kan variere, hvornår man ser effekt af behandlingen. Det kan tage op mod et år før effekten ses, men oftest ses den efter 4 til 5 måneder.

Symptomatisk behandling

 • Lægemidler som binyrebarkhormoner og antihistaminer kan i mange tilfælde kontrollere symptomerne, så kæledyret ikke lider overlast. Behandlingsformen vælges, hvis kæledyret ikke kan hyposensibiliseres eller hvis det kun har hudproblemer få gange om året.
 • Husk dog at binyrebarkhormoner kan have alvorlige bivirkninger ved langtidsbehandling.

Immunoregulerende midler

 • De senere år er et nyt produkt indeholdende ciclosporin kommet på markedet.
 • Det virker på immunsystemet, så den allergiske reaktion bliver bremset, og symptomerne mindskes.
 • OBS: Der er endnu en del ukendskab til midlets bivirkninger på lang sigt.

Støttebehandling

 • Op mod 35 % af allergierne er ramt både af fødevareallergi og atopisk dermatitis. Derfor anbefales at alle allergiere fodres med et velafbalanceret foder til dyr med allergi.
 • Yderligere kan symptomerne dæmpes med medicinske shampoos og fiskeolier, samt i nogle tilfælde kan nye udbrud af overfølsomhedsreaktioner begrænses ved brugen af disse midler.