Indlæggelse, bedøvelse og operation

Vi har gode faciliteter
til indlæggelse og operation

Indlæggelse


Hos dyrlægerne Univet har vi gode faciliteter til både korte og længerevarende indlæggelser af dit kæledyr. Burene er ”møbleret” med tæppe, og dyrene får tilbudt vand og foder, når de er klar til det.

Når du ankommer med dit kæledyr, tager en dyrlæge eller sygeplejerske imod jer. Ved en planlagt operation indlægges jeres kæledyr om morgen kl 08:00. Operationen foregår om formiddagen og dit dyr er derfor allerede klar til at komme hjem om eftermiddagen.

Bedøvelse


Valg af bedøvelse

 • Dyret kan enten fuldbedøves eller lokalbedøves. 
 • Inden indgrebet planlægger dyrlægen hvilken metode dit kæledyr skal bedøves med. Dette gøres ud fra jeres dyrs tilstand, indgrebets omfang og forventede længde, samt evt. tidligere bedøvelser.
 • Dyrets tilstand vurderes ved en sundhedsundersøgelse og evt. laboratorie-undersøgelse - fx blod- og urinprøve. Disse prøver kan tages på dagen, hvor indgrebet skal udføres.

Fuldbedøvelse

 • Dyret får en indsprøjtning i en muskel med afslappende og smertestillende medicin. Derefter ilægges et tyndt plastikrør i en blodåre i benet, hvori der gives medicin som får dyret til at falde i søvn. Herefter får dyret en slange ført ned i luftrøret hvor ilt og bedøvelsesgas bliver tilført. Denne bedøvelsesgas får jeres kæledyr til at sove under hele operationen. Yderligere smertestillende gives efter operationen for at sikre jeres kæledyr ikke har ondt.

Lokalbedøvelse

 • Jeres kæledyr kan også blive lokalbedøvet samt få beroligende medicin. Dette bruges typisk til mindre indgreb, hvor det kan tillades for indgrebet, at dyret ligger og småsover og opfatter berøring og tryk. Indgrebet er stadig smertefrit, og der gives ligeledes smertestillende efter indgrebet for at sikre at jeres kæledyr ikke har ondt.

Er det farligt at blive bedøvet?

 • Der er en meget lille risiko ved bedøvelse. De bedøvelsesmidler som bruges i dag er meget sikre, og desuden overvåges patienterne af overvågningsudstyr samt uddannet personale - hvilket yderligere reducerer den i forvejen lille risiko.
 • Der er højere risiko for komplikationer ifm bedøvelse og operation hvis dyret fejler andet end det, som opereres for (fx hjerte, lungesygdom, lever eller nyrelidelse) Derfor anbefaler vi blodprøvekontrol inden bedøvelse. 

Dyret skal faste før en bedøvelse

 • For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt, at mavesækken er tom.
 • Jeres kæledyr må ikke få mad fra midnat, men skal have adgang til vand hele tiden. 

Operation


Vi laver vi en langt række operationer. Alt fra sterilisation, kastration, fjernelse af knuder og tænder til fjernelse af fremmedlegeme og mindre knogleoperationer. 

Ønsker du en specifik operation eller ydelse, så ring til os og få et tilbud: 70 20 21 41.

Efter operationen


Når operationen er overstået, lægger vi jeres kæledyr til opvågning.

Dyret bliver overvåget indtil vi er sikre på, at den kan tage vare på sig selv.

Patienten bliver yderligere kontrolleret før hjemsendelsen for at sikre at alt er som det skal være.

Vi tilbyder


Hos dyrlægerne Univet laver vi en lang række operationer:

 • Sterilisation
 • Kastraktion
 • Fjernelse af knuder
 • Fjernelse af tænder
 • Fjernelse af fremmedlegeme
 • Mindre knogleoperationer. 

Ønsker du en specifik operation eller ydelse? Få et tilbud på telefon 70 20 21 41