Indlæggelse, bedøvelse og operation

Om indlæggelse

Hos dyrlægerne Univet har vi gode faciliteter til indlæggelse af jeres kæledyr til både kortere og længerevarende indlæggelser. Burene er ”møbleret” med tæppe og dyrene får tilbudt vand og foder når de er klar til det. Når du ankommer med dit kæledyr, tager en dyrlæge eller sygeplejerske imod jer.  Ved en planlagt operation indlægges jeres kæledyr om morgen mellem 8 og 8:30. Operationen foregår om formiddagen og er derfor allerede klar til at komme hjem om eftermiddagen.

 

Om bedøvelse

Valg af bedøvelse:
Inden indgrebet planlægger dyrlægen hvilken bedøvelsesmetode Jeres kæledyr skal bedøves med. 
Dette gøres ud fra jeres dyrs tilstand, indgrebets omfang og forventede længde samt eventuel tidligere bedøvelser.
Dyrets tilstand vurderes ved en sundhedsundersøgelse, samt eventuel laboratorieundersøgelse, for eksempel blod- og urinprøve. Disse prøver kan tages på dagen, hvor indgrebet skal udføres.
Dyret kan enten fuldbedøves eller lokalbedøves. 
Fuldbedøvelsen foregår ved at dyret først får en indsprøjtning i en muskel med afslappende og smertestillende medicin. Derefter ilægges et tyndt plastikrør i en blodåre i benet, hvori der gives medicin som får dyret til at falde i søvn. Herefter får dyret en slange ført ned i luftrøret hvor ilt og bedøvelsesgas bliver tilført. Denne bedøvelsesgas får jeres kæledyr til at sove under hele operationen. Yderligere smertestillende gives efter operationen for at sikre jeres kæledyr ikke har ondt.
Jeres kæledyr kan også blive lokalbedøvet samt få beroligende medicin. Dette bruges typisk til mindre indgreb, hvor det kan tillades for indgrebet, at dyret ligger og småsover og opfatter berøring og tryk. Indgrebet er stadig smertefrit, og der gives ligeledes smertestillende efter indgrebet for at sikre at jeres kæledyr ikke har ondt.

Er det farligt at blive bedøvet?
De bedøvelsesmidler som bruges i dag er meget sikre, så der er en meget lille risiko ved bedøvelse. Derud over bliver patienterne overvåget af overvågningsudstyr og uddannet personale, hvilket yderligere reducerer den i forvejen lille risiko.
Fejler dyret andet end det, som opereres for, f.eks. hjerte, lungesygdom, lever eller nyrelidelse giver en højere risiko for, at der kan opstå komplikationer i forbindelse med bedøvelse og operation, hvorfor vi anbefaler kontrol via blodprøve inden bedøvelse. 

Dyret skal faste før en bedøvelse:
For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt, at mavesækken er tom.
Jeres kæledyr må ikke få mad fra midnat, men skal have adgang til vand hele tiden. 

Operation

Hos dyrlægerne Univet laver vi en langt række operationer. Alt fra sterilisationer, kastrationer, fjernelse af knuder og tænder til fjernelse af fremmedlegeme og mindre knogleoperationer. 

Har I en specifik operation eller ydelse, i ønsker, så ring til os og få et tilbud, 70 20 21 41.

Efter operationen:

Når operationen er overstået, bliver jeres kæledyr lagt til opvågning. Dyret bliver overvåget indtil vi er sikre på, at den kan tage vare på sig selv. Patienten bliver yderligere kontrolleret før hjemsendelsen for at sikre at alt er som det skal være.