Mælkekvalitet og yversyndhed

Mælkekvalitet
og yversyndhed

Univet anvender måleudstyr til at optimerer og fejlfinde i forbindelse med malkning. Typisk kan der optimeres på malkerutiner, så kapaciteten i malkestalden øges og output i form af celletal og infektionsniveau reduceres.

 

Mælkekvalitet består af mange elementer. Når hygiejnen er i top i og foran sengene, reduceres infektioner med miljøbakterier


Mælkekvalitet i robotsystemer kan være en udfordring - men det kan håndteres. Univet rådgiver løbende i de størst robotbesætninger i landet, hvilket har givet dem en markant forbedring i mælkekvaliteten.

Rådgivning indenfor området mælkekvalitet og yversundhed er et område hvor Univet har oparbejdet stor erfaring. Vi rådgiver besætninger i hele landet med fokus på forebyggelse, der sikre mælkekvalitet i besætningen med et minimalt medicinforbrug.

 • Grundlaget for rådgivning i den besætning er:
 • Viden indenfor et specielt område
 • Brændende engagement
 • Praksisnære løsninger
 • Opfølgning

Rådgivning tager udgangspunkt i en afstemning af forventninger og målsætning for besætningen. Der udarbejdes en plan for samarbejdet, samt et økonomisk estimat over potentialet i besætningen.

Ressourcer og hjælpestoffer anvendt i forbindelse med malkning gennemgås og ud fra en økonomisk evaluering udarbejdes forslag til tiltag i besætningen.

 • Rådgivning kan eksempelvis indeholde:
 • Evaluering af malkerutiner
 • Analyse af malkestaldsdata
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Udarbejdelse af SOP`s
 • Løbende monitorering og benchmarking af data
 • Telefonsupport

Målet med specialiseret rådgivning indenfor mælkekvalitet er, at være ekstern rådgiver der i nært samarbejde med besætningsdyrlægen kan fastholde en optimal mælkekvalitet. 

 

 

 

Analyse af malkedata fra software koblet til malkestalden kan give værdifuld information til at optimerer mælkeproduktion og yversundhed. Univet har stor erfaring i tolkning og praksisnær anvendelse af data.

Analyse af malkedata fra software koblet til malkestalden kan give værdifuld information til at optimerer mælkeproduktion og yversundhed. Univet har stor erfaring i tolkning og praksisnær anvendelse af data.

Analyse af malkedata fra software koblet til malkestalden kan give værdifuld information til at optimerer mælkeproduktion og yversundhed. Univet har stor erfaring i tolkning og praksisnær anvendelse af data.

Analyse af malkedata fra software koblet til malkestalden kan give værdifuld information til at optimerer mælkeproduktion og yversundhed. Univet har stor erfaring i tolkning og praksisnær anvendelse af data.