Løbedrejningsoperation.
Malkekøerne er i øget risiko for løbedrejning den første måned efter kælvning. Symptomerne er typisk nedsat mælkeydelse, tynd gødning, lav urinpH og ketose. Mange løbedrejninger findes ved de rutinemæssige nykælverundersøgelser ved ugebesøgene. 
Løbedrejning kan være et symptom på forkert fodring, hvorfor det er vigtigt at reagere på yderligere tiltag end blot at få kureret den enkelte ko med problemet. 
Løbedrejning kan være højre- eller venstresidet, med den venstresidet som den mest hyppige. 
Den højresidet løbedrejning er meget akut og ofte med dødelig udgang. Det er vigtig at handle meget hurtigt, hvis man vil forsøge at helbrede. Løben vil i højre side dreje om sig selv, og dermed lukke totalt af for passage, samtidig med at lukke af for blodforsyning. Den højresidet løbedrejning kan opereres ved laparotomi (se længere nede), som eneste mulighed. 
Ved den venstresidet løbedrejning, drejes løben fra højre side om på venstre side (uden at lukke fuldstændigt for videre passage), som følge af en gasophobning. Dermed nedsættes passagen videre til tarmen, giver mavesmerter og nedsat ædelyst (og dermed også fald i ydelsen). Den venstresidet løbedrejning kan opereres på tre forskellige måder, som alle tilbydes ved Dyrlægerne Univet:

  • Kikkertoperation
  • Laparotomi
  • Pinning

Kikkertoperationen er en skånsom operation på stående ko, hvor der laves to små huller (af 1½-2 cm) i venstre side af koen. Det ene hul operereres der igennem, mens det andet hul bruges til kikkerten, så man følge med i operationen og navigere. Gassen tages af løben ved hjælp af et spyd, skubbes på plads og syes fast i koens højre side. 
Operationen kan som oftest klares af dyrlægen alene.


Laparotomi (traditionel løbedrejningsoperation) foretages ligeledes på stående ko, men i koens højre side, hvor der skæres et større hul (20-30 cm), som der opereres igennem. Gassen tages af løben og syes fast på indersiden af bugvæggen.  
Operationen kan som oftest klares af dyrlægen alene.
Pinning (Grymer/Sterner) er en operation, hvor koen ikke lukkes op. Koen bedøves let, inden den rulles om på ryggen. Løben sættes fast ”blindt” ved hjælp af et spyd, mens koen ligger på ryggen, og bindes fast på koens højre side.
Operationen kræver minimum 2 mand udover dyrlægen.

 

Løbedrejning opereret med kikkert

En minimal invasiv måde at operere køer for venstresidig løbedrejning, hvilket sikrer koen optimale restitutionsforhold, således den hurtig er tilbage i foderet og mælkeproduktion.

Her ses hvorledes løben syes fast til bugvæggen blot ved hjælp af et kanylehul.