Vaccination


Formålet med at vaccinere er at stimulere dyrets immunsystem til at danne et immunforsvar, der er tilstrækkeligt til at modstå infektion hos det enkelte dyr, samt at reducere risikoen for udvikling af epidemier.

Derudover får dit kæledyr også en sundhedsundersøgelse, så du er sikker på det er sundt og raskt!

Rejse med kæledyr

Hvis I planlægger at tage jeres kæledyr med til udlandet i en kortere eller længere periode, er det vigtigt at gøre sig bekendt med rejseregler samt beskyttelse mod smitsomme sygdomme under rejsen.

  • Er der krav til vaccinationer og attester for at komme til rejsedestinationen?
  • Er der krav, som skal være opfyldt for, at kæledyret kan komme tilbage til Danmark?
  • Findes der i det pågældende land smitsomme sygdomme, som kæledyret kan pådrage sig?

 

Er der krav til vaccinationer og attester for at komme til destinationen samt for at komme hjem til Danmark?

Det er vigtigt at dyret opfylder de krav der stilles, for at kunne komme med til det pågældende land. Ligeledes er det vigtigt at opfylde kravene for at kæledyret kan komme med hjem til Danmark igen.

Kæledyr skal som minimum være rabiesvaccineret og have et godkendt EU-dyrepas før afrejsen. Dyret skal være chipmærket for at få et EU-dyrepas.

Hvis man rejser uden for EU, til lande, der ikke er godkendt af EU til genindførsel af kæledyr, gælder der særlige regler for blodprøvetagning til kontrol af rabiesvaccinationens virkning.

Det er vigtigt at have resultatet af denne blodprøve klar inden I rejser ud af Danmark, dette kan vi hjælpe jer med.

Overholdes gældende regler ikke, risikerer kæledyr at ende i karantæne (på ejers regning) inden de kan komme med hjem igen. Det er ejerens eget ansvar at reglerne er overholdt - kontakt os i god tid (ca. ½ år) inden afrejsen.

Se mere under rejseregler, og ret eventuelt henvendelse til det pågældende lands ambassade, specielt hvis det drejer sig om destinationer uden for EU.

 

Kan mit dyr blive angrebet af en eksotisk sygdom i udlandet?

I udlandet findes flere forskellige sygdomme, som kan smitte kæledyrene.

Rabies (hundegalskab)

Rabies er en virussygdom, der rammer dyr og mennesker. Virus smitter via bid. Virussen giver en akut hjernehindebetændelse. Symptomerne er typisk aggressivt adfærd, hvilket gør at dyret angriber andre dyr og mennesker og derved spreder smitten.

Alle dyr, der rejser udenlands skal være rabiesvaccineret. Der er forskellige krav i de forskellige lande til, hvor længe før afrejsen vaccinationen skal være foretaget. Rabiesvaccination er også et krav for at komme ind i Danmark igen.

Leishmaniose

Leishmaniose er en smitsom sygdom, der forårsages af en encellet parasit. Smitten sker via en mellemvært - sandfluen, som overfører parasitten når den suger blod.

Sygdommen er almindeligt forekommende hvor sandfluen lever, nemlig i tropiske og subtropiske lande, specielt i kystområder i middelhavslandene (Italien, Grækenland, Spanien, Portugal, Frankrig).

Symptomerne starter med en hudinfektion med dannelse af knuder og hårtab. Senere ses kronisk nyresvigt og næseblod, blodmangel, ledbetændelse samt diarré og oppustet bug. Sygdommen kan være dødelig, og symptomerne kan udvikle sig lang tid efter hjemkomst fra rejsen.

For at undgå smitte er der flere forskellige muligheder, der tilsammen reducerer risikoen betragteligt.

  • Vaccination med Canileish giver en aktiv immunisering, der reducerer risikoen for udvikling af en aktiv infektion og klinisk sygdom efter kontakt med parasitten Leshmania infantum.
  • Undgå højrisikoområder (middelhavslande ved kysten).
  • Bekæmp og reducér kontakten med sandfluer:
  1. Brug insektforebyggende midler direkte på hunden samt i miljøet.
  2. Sandfluerne er aktive om natten, så hold kæledyr inden døre fra en time før solnedgang til en time efter solopgang.

Hjerteorm

Der er flere slags hjerte- og lungeorm, der kan angribe både hunde og katte – dog oftest hunde. De hjerteorm, vi har herhjemme (Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) og Rævens lungeorm (Crenosoma vulpis)), har snegle som mellemvært. Der findes også en anden slags hjerteorm (Dirofilaria immitis) i mange lande, bl.a. i Sydeuropa og USA. Dirofilaria overføres af myg ved stik, og vandrer gennem hundens væv til de invaderer lungearterien og evt. hjertet, hvor de kan forårsage svaghed, hoste, vægttab og evt. hjertesygdom og død.

Symptomerne opstår langsomt, over måneder eller år, afhængig af hvor massiv infektionen er.

Behandling kan være vanskelig og er ikke uden risiko, så forebyggelse er meget væsentlig. Dette gælder både for vor hjemlige hjerteorm (fransk hjerteorm) og den udenlandske variant.

Diagnosen kan stilles ved blodprøver når det gælder den udenlandske hjerteorm (Dirofilaria), og ved afføringsprøver nå det gælder de hjemlige arter (Angiostrongylus og Crenosoma).

For at undgå denne smitte er der flere forskellige muligheder, der tilsammen reducerer risikoen betragteligt;

Undgå myggeplagede områder.

Brug forebyggende midler. Der kan bruges både myggemidler og ormemidler som forebyggelse. Start behandlingen i god tid før afrejse og fortsæt til efter hjemkomsten.

Hvis dit dyr kan have været udsat for smitte, uden at den har været i forebyggende behandling, så bed din dyrlæge om at udføre en test for at udelukke en evt. infektion.

Babesiose, Ehrlichiose, og Hepatozoonose:

Gruppen af flåtbårne sygdomme, der foresages af encellede parasitter og overføres af forskellige flåt-arter. Det er alvorlige infektionssygdomme, som giver forskellige symptomer der i yderste konsekvens kan være dødelige.

For at undgå denne smitte er der flere forskellige muligheder, der tilsammen reducerer risikoen betragteligt;

Det er vigtigt at forebygge flåtangreb under enhver rejse til udlandet.

Rådfør dig med os om korrekt forebyggelse af flåtangreb under rejsen.

Undgå stærkt flåtinficerede områder.

Undersøg dyret dagligt og fjern eventuelle flåter med en medbragt flåtfjerner som fås hos dyrlægerne Univet.

 

Efter rejsen:

Hvis dit dyr udviser symptomer på sygdom, bør du altid fortælle din dyrlæge, at dyret har været ude at rejse, så han/hun kan tage de eksotiske sygdomme med i sine overvejelser.

 

Dyrlægerne Univet ønsker god tur.

Nogle lande kræver at kæledyr bliver behandlet mod rævens bændelorm, for at man kan rejse ind i landet.

Krav fra enkelte lande opdateres jævnligt - søg oplysninger under rejseregler.

Dyrlægerne Univet ønsker god tur.

Kontakt Dyrlægerne Univet

+45 70 20 21 41