Mælkekvalitet og yversundhed


Mælkekvalitet består af mange elementer - et er at hygiejnen i og foran sengene er i top som på billedet. Det er medvirkende til en reduktion i antallet af infektioner med miljøbakterier.

 

Mælkekvalitet i robotsystemer kan være en udfordring - men det kan håndteres. Univet rådgiver løbende i de størst robotbesætninger i landet, hvilket har givet dem en markant forbedring i mælkekvaliteten.

Rådgivning indenfor området mælkekvalitet og yversundhed er et område hvor Univet har oparbejdet stor erfaring. Vi rådgiver besætninger i hele landet med fokus på forebyggelse, der sikre mælkekvalitet i besætningen med et minimalt medicinforbrug.

 • Grundlaget for rådgivning i den besætning er:
 • Viden indenfor et specielt område
 • Brændende engagement
 • Praksisnære løsninger
 • Opfølgning

Rådgivning tager udgangspunkt i en afstemning af forventninger og målsætning for besætningen. Der udarbejdes en plan for samarbejdet, samt et økonomisk estimat over potentialet i besætningen.

Ressourcer og hjælpestoffer anvendt i forbindelse med malkning gennemgås og ud fra en økonomisk evaluering udarbejdes forslag til tiltag i besætningen.

 • Rådgivning kan eksempelvis indeholde:
 • Evaluering af malkerutiner
 • Analyse af malkestaldsdata
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Udarbejdelse af SOP`s
 • Løbende monitorering og benchmarking af data
 • Telefonsupport

Målet med specialiseret rådgivning indenfor mælkekvalitet er, at være ekstern rådgiver der i nært samarbejde med besætningsdyrlægen kan fastholde en optimal mælkekvalitet. 

 

 

 

Univet anvender måleudstyr til at optimerer og fejlfinde i forbindelse med malkning. Typisk kan der optimeres på malkerutiner, så kapaciteten i malkestalden øges og output i form af celletal og infektionsniveau reduceres.

 

Analyse af malkedata fra software koblet til malkestalden kan give værdifuld information til at optimerer mælkeproduktion og yversundhed. Univet har stor erfaring i tolkning og praksisnær anvendelse af data.

Analyse af malkedata fra software koblet til malkestalden kan give værdifuld information til at optimerer mælkeproduktion og yversundhed. Univet har stor erfaring i tolkning og praksisnær anvendelse af data.

Analyse af malkedata fra software koblet til malkestalden kan give værdifuld information til at optimerer mælkeproduktion og yversundhed. Univet har stor erfaring i tolkning og praksisnær anvendelse af data.

Analyse af malkedata fra software koblet til malkestalden kan give værdifuld information til at optimerer mælkeproduktion og yversundhed. Univet har stor erfaring i tolkning og praksisnær anvendelse af data.